Onder het knooppunt - kroniek van het Maanderbroek

Tijdens het scannen van oude jaargangen van het blad van de vereniging Oud Ede, “De Zandloper”, viel mijn oog op een boekbespreking door Teun in 't Veld. In nummer 1 van jaargang 2012 schrijft hij over het boek “Onder 't knooppunt – kroniek van de Maanderbroek”

Het boek is een autobiografie van de naar Canada geëmigreerde Maas Roseboom.

Hij heeft, zo schrijft hij, het boek vooral geschreven omdat zijn kinderen en kleinkinderen hem vragen stelden over vroeger. Hij heeft het boek in een kleine oplage laten produceren.

Eén exemplaar gaf hij aan de vereniging Oud Ede, en dat was de aanleiding voor de recensie door Teun in 't Veld.

De bespreking eindigt met: “Hoe kunt u het boek onder ogen krijgen?”

En het antwoord luidt: “Het geschonken exemplaar is in te zien in de bibliotheek van de Vereniging Oud Ede, binnenkort in het Gemeentearchief”.

Toegevoegd wordt: “Er zijn onderhandelingen gaande van de auteur met de drukker over een commerciële uitgave. Als dit doorgaat houden we u op de hoogte; als zo'n uitgave niet lukt wordt er, in overleg met de auteur, nagedacht over een digitale vorm van toegankelijkheid”.

Daarna werd het stil.

Ik heb het boek bekeken, en vond het een fraai verhaal over met name het westelijke deel van Manen, het voormalige Maanderbroek. Het leek mij inderdaad de moeite waard er een e-book van te maken, en daarom vroeg ik de voorzitter van Oud Ede, Simon van de Pol, of ik het boek mocht lenen om het in te kunnen scannen.

Simon had een beter idee, hij zond Maas Roseboom een e-mail. Met als resultaat dat Maas, toen hij begin 2015 in Nederland op bezoek was, aan de vereniging Oud Ede het boek ter beschikking stelde. Op een USB-stick, als Word-document.

De foto toont dit moment. Links Simon van der Pol. Rechts Maas Roseboom.

De foto toont dit moment. Links Simon van der Pol. Rechts Maas Roseboom.

Daarna werd het weer stil

Op een zeker moment vroeg ik aan Simon hoe het nu toch zat met dat boek van Maas. Hij vertelde dat hij het aan Peter van Beek, de gemeentearchivaris, had gegeven. Peter had aangeboden om een e-book te maken van “Onder het knooppunt”.
Maar dat schoot niet echt op, Simon zou er eens achteraan gaan.

En kijk aan, eind 2015 bleek het boek, als e-book, te koop bij het Gemeentearchief.
Ik vond het een beetje vreemd dat een boek dat gratis door de vereniging Oud Ede was verkregen, nu als betaald e-boek-versie bij het gemeentearchief te koop is. In die mening blijk ik niet alleen te staan.

Natuurlijk heeft het gemeentearchief tijd, en dus geld, besteed aan de omzetting naar een e-book. Maar dat was niet nodig geweest, binnen de vereniging zijn ook mensen te vinden die een e-book kunnen maken.

Los van de vraag of een gemeentearchief als (her)uitgever van boeken moet optreden.

Terug naar het boek: voor wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van Ede is het een aanrader. Zeker voor wie over de ontwikkeling van het boerenbedrijf aan de westkant van Manen, in het Maanderbroek, een goed gestructureerd verhaal wil lezen. Dat de auteur daarbij soms wat breedsprakig is kan daarbij gemakkelijk voor lief genomen worden.

Jan Kijlstra
24-01-2016