"Droomenland"

Johan Plooy

De schilder en dichter Johan Plooy
Foto: collectie Vereniging Oud Ede, nr. 321828

De schilder Joh. Plooy van de Parkweg was ook dichter.

‘t Was geen grote kunst, wat uit zijn pen vloeide. ‘t Waren vooral gedichten waarin
hij over gebeurtenissen in het Ede van zijn dagen verhaalde.

Met regelmaat werd zijn werk geplaatst in de Edesche Courant van die tijd,
en ‘t zou wel leuk zijn om dat werk eens te verzamelen. Dat is niet heel
moeilijk, nu het Edese gemeentearchief de Edesche Couranten tot 1950
(althans, voor zo ver aanwezig, de verzameling ishelaas niet compleet) op
het internet toegankelijk heeft gemaakt.

Ga er maar eens kijken: http://www.archieval.nl/kranten/ .

Een waarschuwing:
‘t is verslavend, dat geneus in die oude kranten.

Eén van de gedichten van “Sjonny” is gepubliceerd in de Edesche Courant
van 20 maart 1940. ‘t Was toen een spannende tijd, met veel oorlogsdreiging.
‘t Gedicht heeft als titel; “Droomenland”, en beschrijft een ideaal, één natie
zonder oorlog.

Die natie, die wereld is, zo staat er, helaas heel ver. Want het is “droomenland”.
Weinig zal de dichter hebben kunnen bevroeden dat luttele twee maanden later
Nederland in oorlog zou zijn, en zijn “Droomenland” aan gruzelementen zou liggen.

 

Dit is het gedicht:

“DROOMENLAND”

Er is ergens één Natie,
daar is het leven schoon.
Daar is geen evacuatie
of maatschaplijk hulpbetoon

Luchtbescherming is er niet,
defensie is er overbodig.
Er is geen stempelaarsverdriet,
en distributie is niet nodig.

Je houdt je hart niet vast
voor wat het worden moet.
Er is geen mijnenlast,
Er stroomt geen heldenbloed.

Het is een vredig oord
waar geen kanonnen blinken.
Zij houden zich er aan ‘t woord:
Gij zult niet dooden of verminken.

Midden in een gouden ster
heeft men de vredesvlag geplant.
Het is helaas…. heel ver!
Het is ……..”DROOMENLAND”

Sjonny